GIA CÔNG THEO YÊU CẦU

           Toàn Quốc có một đội ngũ nhân  viên   là  các  kỹ  sư,  cử  nhân  trẻ  tuổi,  năng động, giàu nhiệt huyết đang cống  hiến  trực  tiếp  tại  trụ  sở  và  các  xưởng  xí  nghiệp. Hầu  hết  CB- CNV  Inox Hoàng Phát được  tốt  nghiệp  qua  các  trường  Đại  học,  Cao  đẳng danh tiếng và đã có  nhiều  năm  kinh  nghiệm  làm  việc  đúng  chuyên  ngành,  ham  học hỏi, có chí tiến thủ tạo tiền đề Xem tiếp…